Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanlığın ortak değerlerine duyarlı, çevre, kültür ve estetik bilinci gelişmiş, çok yönlü, katılımcı ve sorumlu bireyler yetiştirmek, toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi programlar hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde sanayi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile Üniversite arasında bir köprü oluşturmak, genel yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, Üniversitemizin kurumsal deneyimi ve donanımını, yaşamın gereksinim duyulan her alanında etkin olarak toplumun yararına sunmak.

 

 

Vizyon

Sunulan eğitim hizmetleri ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak, bireylerin ve kurumların potansiyellerini en etkili şekilde geliştirmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak, kamu/özel sektör, sanayi, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yaparak Üniversite’nin topluma temas etmesi sürecine katkı sağlamak, toplumun çağdaş anlamda sanatsal, sosyal ve kültürel bilincini yükseltmek için faaliyetler yürütmek.