Teşkilat Şeması

         REKTÖR

       ↓

                                                                          YÖNETİM KURULU

           MÜDÜR     →

                                                                         DANIŞMA KURULU

                        ↓   

     MÜDÜR YARDIMCISI