Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Üniversitemiz Stratejik Planı’nda yer alan İzleme-Değerlendirme kademesi için belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının periyodik olarak takibi aşamasında sorumluluk alanı itibariyle bilgi ve veriler temin edilmekte ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır.