Nursing

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAYRAK KAHRAMAN
Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Berrin ÇELİK 
Farabi Koordinatörü: Araş. Gör. Seda UÇAR
Mevlana Koordinatörü: Araş. Gör. Tuba MUMCU

Bölümün Amacı: Bu programın amacı mezunlarına, hemşireliğin felsefesini ve sağlık bakımı sistemi içinde hemşirenin rolünü kavrayarak, ülke gereksinimleri ve çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmaktır.

Eğitim Dili: Türkçe (İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında 1 yıl İngilizce eğitimi verilmektedir)

Bölüm Tanımı: Hemşirelik bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Hemşirelik Bölümüne Yüksek Öğretim Kurulunun yaptığı merkezi sınav ile öğrenci alınmaktadır. 

Önceki Eğitimleri Tanınması: Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıkları önlisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarına göre öğrenciler, vize ve final sınavlarına tabi tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar ve öğrenciler en az 240 AKTS kredisi sağlamalıdırlar.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan bireyler tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen hemşire, eğitim kurumlarında okul hemşiresi, çeşitli kurumlarda yönetici ve kurum hemşiresi olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı tamamlayan ve yeterli ALES ve Yabancı Dil Bilgisine sahip mezunlar, çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler.