1.3.5. Hedefler

Hedef 1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek

Hedef 2: Akademik personelimizin nitelik ve niceliğini artırmak

Hedef 3: Yüksekokulun fiziki yapısının genişletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

Hedef 4: Okul-sektör iş birliğini sağlamak ve geliştirmek

Hedef 5: Öğrenci tercihlerinde ilk 3’te yer alan bir Meslek Yüksekokulu olmak