1.2. Tarihsel Gelişimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarının açılmasıyla Eğitim – Öğretime başlamıştır (KIDR/1/1.2/04). İlk açıldığında İlk ve Acil Yardım Programına 40 normal öğretim öğrencisi alımı yapılırken, 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında 70 öğrenci alınmıştır.

2018-2019 öğretim yılı itibari ile toplamda ise 145 öğrenciye eğitim verilmeye devam etmektedir. Program kadrosunda bulunan iki öğretim görevlisi ile eğitimlerini sürdürmektedir.