Yaz Stajı

Yaz Stajı Yapacak İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencileri Dikkatine !!

Staj Yönergesi için Tıklayınız.

Staj Rehberi için Tıklayınız. Staj için dikkat edilmesi gereken noktalar ve yapılması gereken işlemler sırasıyla staj rehberinde belirtilmiştir.

Staj Kabul ve Sözleşme Formu için Tıklayınız.

Staj Defter Örneği İçin Tıklayınız. Staj defterleri özenli bir şekilde öğrenci tarafından dosyalanarak (Her bir günlük çalışma raporu ayrı olacak şekilde) teslim edilmelidir.

NOT: Devam Durumunu Gösterir Çizelge ve İşyeri Değerlendirme Formu kurum tarafından onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.