1.4. Eğitim-Öğretim

Programımızda öğretim dili Türkçe; eğitim süresi 2 yıldır. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünde (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4,00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü olan yaz stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Birimimizde çift anadal ve yandal programları bulunmamaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı’ndan mezun olan öğrenciler DGS ile şu 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedirler:

       Hemşirelik

       Acil Yardım ve Afet Yönetimi

       Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri