4.3.4. Teşvikler

Akademik personelin, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönelik proje ve çeşitli faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek, bilimsel bildiri, yayın vb. faaliyetleri ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından desteklenmesi ile teşvik edilmektedir.

4.3.4.1.  Karar Yöntemleri

Akademik personelin gerçekleştireceği proje, yayın, bildiri vb. nin desteklenmesi ve teşvikine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958)’ne göre karar verilmekte; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958 ) göre desteklenmektedir.

4.3.4.2.  Teşvik Ölçümleri

Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen talepler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce belirlenmekte; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/bap/) ve Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/bidek/)’nün yönetmelikleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.