Uzaktan Öğretim Yoluyla Yürütülen Derslerin Ara Sınavları Hakkında

Üniversitemizde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA102), İngilizce II (ENG102), Türk Dili II (TRK102) ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I (ENF101) derslerinin ARA sınavları 2 Nisan 2019 Salı günü tek oturum yapan birimlerimiz için saat 14:00’de, iki oturum olarak yapan birimlerimiz için 14:00 ve 15:30′da yapılacaktır.

Yapılacak olan bu ARA sınavında, her öğrenci için kendi adına hazırlanmış cevap kağıdı, sınava gireceği sınıflar ve sıra numaraları belirlenmiştir. Sınava girilecek salonlar ve sıra numaraları askı listelerinde ve  http://sinav.bilecik.edu.tr web adresinde bulunmaktadır. Bundan dolayı bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınıfta ve sırada sınava gireceklerdir. Öğrenciler bu sınıflar dışında kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Bütün öğrencilerimiz sınava girmeden önce birimlerde ilan panolarında ilan edilen askı listelerinden, birim web sayfalarından ya da http://sinav.bilecik.edu.tr/ web adresinden hangi binada, sınıfta ve sırada sınava gireceklerini öğrenebilirler.

Listelerde adı olmayan ya da bilgilerinde hata olan öğrencilerin Birimleri aracılığıyla Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, ARA sınavına gelirken http://sinav.bilecik.edu.tr adresinden sınav giriş belgesi almalarına gerek yoktur. Sınava girerken yanlarında; T.C. kimlik kartı ile üniversitemize ait öğrenci kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartı olmayanların öğrenci belgesi bulundurmaları yeterlidir.

Bütün öğrencilerimize ARA sınavlarında başarılar dileriz.