Misyon

MİSYONUMUZ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üreten araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici, paylaşıcı ve hayata dönüştürücü düşünce yapısında, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev bilen, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, mesleki açıdan yetkin, insani ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir