Öğrenci Merkezli Üniversite

Üniversitemizin Öğrenci Merkezli Eğitim Politikaları

 1. Öğrencilerin çağın gereklerine uygun öğretim ve eğitim ihtiyaçlarının farkına varmalarına yardımcı olmak.
 2. Öğrencilere çağın gerektirdiği davranış ve becerileri kazandıracak yöntem ve teknikleri kullandırarak onları geleceğe hazırlamak.
 3. Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak.
 4. Öğrencileri araştırmaya teşvik ederek öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak.
 5. Öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik edecek çalışmalar yapmak.
 6. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkaracak rehberlik hizmetleri vermek.
 7. Kariyer danışmanları aracılığıyla mezun öğrencilerle iletişimde kalarak öğrenci-öğretim elemanı ve kamu-özel sektör ilişkilerini geliştirmek.
 8. Öğrencilerin ders ve sınav zamanları dışında da kampüste vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal mekânlar oluşturmak.
 9. Öğrencilerin sorunlarını çözmek amacıyla; öğrenci temsilcileri ve kulüplerle bir araya gelerek toplantılar yapmak.
 10. Fakülte ve Yüksekokullardaki engelli öğrenci birimlerinin aktif olmasını sağlamak.
 11. Öğretim elemanları ve öğrencilerin ders dışı etkinliklerde bir araya gelmelerini sağlamak.
 12. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere; üniversitenin işleyişi, öğretim elemanları ile iletişim, öğrenci hakları ve imkanları konusunda oryantasyon çalışmaları yapmak.