Hakkımızda

Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak açılmış olup, 29.05.2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunla kurulan Bilecik Üniversitesine bağlanmıştır.

Tekniker; endüstride, teknolojinin hem teorik hem de teknik işlevlerini bilen ve kullanan; dolayısıyla mühendis ile işçi arasında köprü oluşturan ara elemandır. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde tekniker, işletmenin en yüksek teknik elemanı olabilir, liderlik ve yöneticilik görevi üstlenebilir. Teknikerlerin, alanında kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip olmaları gerekir.
Meslek Yüksekokullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin 3 yarıyıl ön lisans eğitiminin ardından 1 yarıyıl boyunca staj yapmalarını sağlayacak 3+1 eğitim modeli kullanılmaktadır. Buna göre öğrenciler okulda 3 yarıyıl ders gördükten sonra 1 yarıyıl da programlarına göre işletmelerde staj yaparak iş hayatına daha hazır hale getirilmesine çaba gösterilmektedir.
Yüksekokuldaki iki yıllık öğretim süresince her yaz uygulamalı olarak 30 iş günü süren Staj uygulaması yapılmaktadır. Staj ile öğrenciler hem işyeri tecrübesi kazanmakta hem de sektörle iletişim kurarak iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.