Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu

Üniversite işyerlerinin tehlike sınıflarını ve çalışan sayılarını dikkate alarak işveren ve işveren vekillerine, gerek kendi içinden görevlendirdiği gerekse kurum dışından hizmet alınarak görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle yürütülen tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında rehberlik etmektir.

Üniversite’nin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine rehberlik etmesi için hizmet alımı yapılması durumunda, ilgili firma ile Üniversite arasında gerekli koordinasyonu ve bilgi akışını gerçekleştirmektir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin ulusal ve uluslararası standartlarda en üst düzeye taşınması için tüm Üniversite Yönetimi, çalışanlar ve Üniversite’ye hizmet veren firma arasındaki koordinasyonda etkili ve verimli hizmet sunmaktır.