Hizmetlerimiz

Sunulan Hizmetler

  • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmuş ve gerekli teçhizat ve malzemesi temin edilmiştir.
  • Üniversite’de gerekli uygulanabilir İSG politikalarına ve uygulamalarına rehberlik edilmektedir.
  • Üniversite’deki İSG uygulamalarını planlamada ve izlemede rehberlik edilmektedir.
  • Üniversite’nin İSG yönetim sistemi ve İSG iç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve işletilmesinde rehberlik edilmektedir.
  • Üniversite’nin İSG Politika Belgesi ve İSG Hizmetleri Yönergesi oluşturulmuştur.
  • Çalışma ortamına yönelik risk değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır.
  • Üniversite birimlerinin ve iş yerlerinde kurulacak Birim İSG Kurulları belirlenmiştir.
  • Üniversite İSG Üst Kurulu oluşturulmuştur.
  • 750 personele, 93 kısmi zamanlı çalışan öğrenciye ve yaklaşık 500 kadar üniversite öğrencimize çeşitli zamanlarda ve farklı saat tiplerinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.