2.3.2. Paydaş Katılımı

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve  mekanizmalar);