1.6. Organizasyon Şeması

Organizasyon yapısı şema olarak gösterilecektir.