1.2. Tarihsel Gelişimi

– Birimin kısa tarihçesi

– Mevcut durumu (toplam öğrenci sayısı, akademik ve idari çalışan sayıları, altyapı durumu vb. özet bilgiler) hakkında kısa bir bilgi verilmelidir.