4.2.3. İzleme

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma sistemi/yöntemi;