2.2.2. Gruplar

Kalite komisyonu yanısıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları;