3.2.1. Güncelleme

Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları;