2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi;