3.1.1. Program Tasarımı

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;

3.1.1.1. Güvence

Birimde eğitim-öğretim programları tasarımı sürecinin sürekliliği için güvence yöntemleri;