Öğrenci

Türk Dili I Ders İçerikleri

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-kültür ilişkisi,
Dünya üzerindeki diller ve dil türleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,
Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları
Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri,
Türk dilinde sesler ve Türkçenin ses özellikleri,
Kelime bilgisi, Cümle bilgisi,
Yazım kuralları, Noktalama işaretleri,
Anlatım bozuklukları,
Türkçenin güncel sorunları

Türk Dili II Ders İçerikleri

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler,
Yazılı kompozisyon türleri A) Resmi yazılar ( Resmi yazı, Dilekçe, Tutanak, Rapor, Özgeçmiş),
Yazılı kompozisyon türleri B) Fikri yazılar (Makale, Fıkra, Bildiri, Eleştiri, Deneme, Sohbet)
Yazılı kompozisyon türleri C) Kurgusal yazılar (Şiir), Yazılı kompozisyon türleri C) Kurgusal yazılar (Tiyatro, Roman, Hikâye, Masal, Destan, Gezi yazısı, Hatıra)
Sözlü kompozisyon türleri (Konferans, Sempozyum, Panel vs.),
İletişim Teknikleri
Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, Bilgi kaynaklarına erişim ve kütüphane kullanımı, Bilimsel yazı hazırlama teknikleri
Edebiyat ve düşünce dünyası

Not: Ara sınav %40, Final %60 etkilidir.