Misyon ve Vizyon

Türk Dili dersleri ile Türkçeyi doğru ve iyi kullanma becerisini edinmiş; Türkçe bilim, kültür ve sanat yayınlarını kolaylıkla okuyup anlayabilecek; ayrıca bilim, kültür ve sanat alanında Türkçe metinler üretebilecek, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, öğrenen, düşünen ve yaşamın amacını sorgulayan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.