Hakkımızda

Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri Bölüm Başkalığımızca uzaktan eğitim platformunda yürütülmektedir ve bu dersler ile lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin Türkçe dilbilgisi kuralları doğrultusunda anlama (dinleme/ okuma/ izleme) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Türk Dili dersleri lisans öğrenimi yapan bütün fakülte ve yüksek okulların 1. sınıflarında, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere 2 dönem okutulur. Haftada 2 saat /2 kredidir.