1.4. Eğitim- Öğretim

  • Türk Dili dersleri,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin (ı) bendi uyarınca okutulması zorunlu olan derslerden olup ön lisans ve lisans programlarının 1 ve 2. yarıyıllarında ve en az iki yarıyıl olarak okutulur. Türk Dili dersleri, her yarıyılda teorik 2 saat ve 2 AKTS’den az olmayacak şekilde düzenlenir. Zorunlu Türk Dili dersleri dışında, öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda Bölüm Başkanlığı koordinesinde seçmeli veya zorunlu dersler de açılabilir.
  • Üniversiteye yeni yaptıran öğrencilere uygulanan seviye tespit (muafiyet) sınavından en az 50 puan alan öğrenciler Türk Dili derslerinden muaf olurlar ve öğrencilerin aldığı puanlar, ilgili yönetmelikte belirtilen en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür. Seviye tespit sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz.