4. Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

4.1. Stratejik plan
Bölümümüzün stratejik planı, Üniversitemizin stratejik planı kapsamında tanımlanmıştır. Bölüm Başkanlığımıza ait hedef ve amaçları kapsayan stratejik plan, Bölüm bünyesinde kurulan Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından düzenlenmekte olup hazırlık aşamasındadır.
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf

4.2. Misyon
Türk Dili dersleri ile Türkçeyi doğru ve iyi kullanma becerisini edinmiş; Türkçe bilim, kültür ve sanat yayınlarını kolaylıkla okuyup anlayabilecek; ayrıca bilim, kültür ve sanat alanında Türkçe metinler üretebilecek, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, öğrenen, düşünen ve yaşamın amacını sorgulayan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Misyon ve Vizyon

4.3. Vizyon
Hayatın her alanında karşımıza çıkan ve temel kurallarına vakıf olunması her Türk vatandaşının mesuliyeti olan ana dilimiz Türkçenin öğretiminde uluslararası standartlara sahip, kendini bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında yenileyen ve geliştiren nitelikli bir birim olmak; eğitim öğretim faaliyetlerini bu ilke doğrultusunda devam ettirmek.
4.4. Değerler
-Öğrenci merkezli çalışmak ve kendini güncellemek
-Milli bilincin oluşmasının milli dil bilinciyle oluşacağı idealiyle faaliyet göstermek
-Öğrencilerin ana dili bilinci ve sevgisi kazanmasını sağlamak
-Bilimsel etik anlayışını daima göz önünde tutmak
-Açık ve doğru öğretimi öncelemek
-Toplumsal değerleri ve beklentileri göz önünde bulundurmak
4.5. Hedefler
-Öğrencilerin iş yaşamlarında ve hayatlarının her alanında karşılarına çıkacak olan ana dilini doğru ve etkili kullanma becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak.
-Bilginin edinilmesi noktasında sorumluluk alan, özgüven sahibi bireyler yetiştirmek.
-Türkçe bilim, kültür ve sanat yayınlarını kolaylıkla okuyup anlayabilen; ayrıca bilim, kültür ve sanat alanında Türkçe metinler üretebilen, araştıran, öğrenen, düşünen ve yaşamın amacını sorgulayan bireyler yetiştirmek.