3. Gelişim

Türk Dili Bölüm Başkanlığı, merkez ve ilçelerde bulunan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten birimlerde, YÖK tarafından zorunlu tutulan derslerden olan Türk Dili I ve Türk Dili II derslerini uzaktan öğretim yoluyla yürütmektedir. Bölümümüz bünyesinde 1 Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı) ve 5 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 6 akademik personel görev yapmaktadır.