1.2. Tarihsel Gelişimi

Türk Dili Bölümü; Üniversitemizde faaliyet gösteren ön lisans ve lisans programlarında birimlerin Türk Dili derslerini yürütmek üzere, Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulmuş; müteakip yarıyıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. YÖK tarafından tüm üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak kabul edilen Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri, Bölüm Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik uygulanan muafiyet sınavı da Bölüm başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.

            Türk Dili Bölümü bünyesinde 1 Doçent (Bölüm Başkanı) ve 5 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır.