Yürütme Kurulu

Rektör
Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye