Yürütme Kurulu

Rektör
Koordinatör

Koordinatör Yardımcısı

Koordinatör Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye