Stratejik Plan

Stratejik Plandaki Hedeflerimiz ve Değerlendirme Yöntemi 

Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı’nda BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü’ne ait İhtisaslaşmanın Sağlanması (Amaç 2) amacı kapsamında kamu sanayi üniversite işbirliğinin geliştirilmesi hedefi (hedef 2.5) bulunmaktadır. İlgili hedefin gerçekleşmesi için geliştirilen strateji ise “Sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde gereksinilen alanlarda, projeler yapmak, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.” olarak belirlenmiştir. Hedeflerimiz 6 ayda bir defa olmak üzere performans göstergeleri hazırlanan excel tabloları üzerinden takip edilmektedir.