Misyon&Vizyon

MİSYON

TTO olarak bilginin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin ticarileşmesi ve ticarileşen teknolojilerin ekonomiye katkı sağlanması amacıyla akademisyene, sanayiciye ve öğrenciye hizmet sunmak.

VİZYON

Üniversite-Sanayi işbirliği ilişkilerinin daha etkin kullanılmasında ara yüz kuruluşu olarak görev yapmaktır.