5.3.3. Süreç Destekleri

Kullanılan bilgi sistemleriyle (Öğrenci, Personel, Proje vb.) veriler daha hızlı işlenmekte ve analiz edilmektedir.