Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları; Koordinatörlüğün işleyiş yönergesinde 5. Madde kapsamında; 

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavına İlişkin (BİL-YÖS) Esaslara göre Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulünü sağlamak; yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarına Üniversite kayıtları sırasında yardımcı olmak; komisyon üyeleri, birim koordinatörleri ve öğrenci temsilcisi/temsilcilerinin de katılımıyla, gerek görüldüğünde tüm öğrencilerin de davet edildiği, olağan toplantılar yapmak; yurt dışından gelen öğrencilerin lisandan kaynaklanan sorunlarını çözmek ve akademik başarılarını yükseltmek amacıyla konu ile ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak; yurt dışından gelen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversiteye ve Şehrimize uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu çalışmalar için Üniversitenin ilgili birimleri ile bağlantıya geçerek onların da katkılarını sağlamak.” olarak belirlenmiştir.