Görev Tanımları

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğünün görevleri; Koordinatörlüğün işleyiş yönergesinde tanımlanmıştır. Buna göre Koordinatörlük, en genel tanımıyla “yurt dışından gelen öğrencilere yönelik hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması” sürecinde birimler ile görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve gerekli hallerde yeniden düzenler.