Vizyon

 Üniversitemizde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde nitelikli eğitim/öğretim dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini memnuniyet ve bağlılık içerisinde tamamlamalarını sağlamak; elde ettikleri bilgi ve donanımlarla ülkelerine dönmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; ülkelerinde kendilerini Türkiye Cumhuriyetinin gönüllü birer elçisi gibi hissetmelerini sağlama odaklı faaliyetler yürütmek.