Hizmetlerimiz

  • Madde 7 a. Yurt Tam Destek kapsamında yol, yevmiye ve katılım ücreti bedeli karşılanacak şekilde en fazla 4.000,00 TL’ye ( Bu destek Bilecik merkez alınmak üzere 50°, boylamı 70° den uzak ülkeler için 5.000,00 TL ödenir).
  • Madde 7 b. Yurtdışı Destek kapsamında yol, yevmiye (500.00 TL) ve katılım ücreti (1.250,00 TL) bedeli karşılanacak şekilde en fazla 750,00 TL’ye kadar desteklenir.
  • Yurtdışı Tam Destek veya Yurtdışı Destek kapsamından birinden bir mali yıl içinde bir (1) kez destek verilir.
  • Madde 7 c. Yurtiçi Destek kapsamında bir yıl içinde bir (1) kez olmak üzere yol, yevmiye (250,00 TL) ve katılım ücreti (750,00 TL) bedeli karşılanacak şekilde en fazla 1000,00 TL’ye kadar desteklenir.