Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1 Gerekli belgeler ile birlikte Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü’ne yapılan başvuruları alarak gerekli işlemleri gerçekleştirmek.