Misyon

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere ulusal ve uluslararası  düzeyde gerçekleştirilen kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, kurs, konser, sergi, bienal, trienal, yarışma ve atölye vb. etkinliklere katılımına maddi destek sağlamak