TOBB Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi

 28/04/2017  Tarihinde yer teslimi yapılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TOBB Mühendislik Laboratuar Binası Yapım İşi’nin inşaat bitme oranı %95 oranında tamamlanmıştır.TOBB Mühendislik Laboratuvar binası geçici kabule hazır hale gelmiştir.30.03.2018  tarihinde geçici kabul komisyonu incelemelerde bulunmuş olup binanın geçici kabule hazır hale geldiği tespit edilip tutanak altına alınmıştır.