Misyon ve Vizyon

       

           Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın amacı; Üniversitemizin inşaat, etüd-proje, teknik bakım-onarım, yapı denetim ve yer araştırmaları işlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, yürütülmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktır

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “ 124 sayılı Yüksek öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca Üniversitemizin kuruluşu ile teşkil edilen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ;

  • Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
  • Üniversitemiz kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarını yürütmek,
  • İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek,
  • İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemini yürütmek,
  • Bitmiş binaların  bakım ve onarım işlerini yürütmek,
  • Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek, kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, Jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme   ve benzer işler yürütmek,
  • Üniversitemizin yatırım bütçesini hazırlamak  görevlerini yürütmektedir.