3. Gelişim

Turizm İşletmeciliği Lisans Programında isteğe bağlı 1 yıl hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim verilmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı verilerine göre, Hazırlık sınıfında 2 (%1,25), 1. Sınıfta 11 (%6,87), 2. Sınıfta 46 (%28,75), 3. Sınfta 43 (%26,87) ve 4. Sınıfta 58 (%36,25) öğrenci kayıtlıdır.

8 akademik ve iki idari personel görev yapmaktadır.

Derslik için kullanılabilinen 40 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 100 kişi kapasiteli konferans salonu ile birlikte yüksekokul bünyesinde 2 adet 80 kişilik derslik ve 14 adet 50 kişilik derslik bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuarlarında Turizm Eğitimi ile ilgili AMADEUS, Materials Control, Fidelio Suite 8 ve SPSS programları yüklüdür. Ders Yürütücülerinin ilgili programlar konusunda eğitim sertifikaları bulunmaktadır.

Fiziksel kaynaklara ait veriler Turizm İşletmeciliği Lisans Programı 2017-2021 Strateji Planı’nda yer almaktadır.