6. Ar-Ge

Turizm İşletmeciliği Lisans Programı öğrencileri sektör odaklı rezervasyon sistemleri, maliyet ve stok kontrol programları ve önbüro yönetim sistemleri için kullanabilecekleri 40 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Destekleyici olarak Program tarafından hazırlanan teknik fuar ve sektör işletme gezileri düzenlenmektedir.

Lisans programında görev yapan Akademik personeller ulusal ve uluslararası düzenlenen bilimsel konferanslarda bilimsel çalışmaları ile katılım sağlamakta ve bilimsel dergilerde makale çalışmalarını paylaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversite bünyesinde yürütücü veya araştırmacı olarak bilimsel araştırma projelerini yürütmektedirler. tüm bu bilgiler üniversitemizin Personel Bilgi Sistemi’nde paylaşılmaktadır.

Akademik Personel Listesi