6.5. Planlama

Öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ve desteklere yönelik öğrencilere sunulan hizmetlerin planlaması Bölüm kurulu ve Fakülte sekreterliği tarafından yapılmaktadır.