1.9. İş Analizleri

1.9.1. Görev Tanımları

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere görev tanımı formları geliştirilmiştir.

1.9.2. İş Akış Süreçleri

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere mevcut Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılmaktadır.