1.4. Kalkınma Hedefleri

  1. Kalkınma Planı (2014-2018) göz önünde bulundurularak turizm endüstrisinin paydaşları ile ülke menfaatine hizmet eden, yerel kalkınmayı güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütülür.