1.2. Bütünleşik Politikalar

Birim, ülke ve bölgenin önceliklerini tespit ederek sürdürülebilir politikaların oluşturulmasında T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu 10. Kalkınma Planı (2014-2018) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ile uyumlu araştırma faaliyetlerinde bulunur.