Atıksu arıtma tesisimize Bakanlıktan elektrik teşviki

2022 Nisan ayında, Çevre Kanunu’nun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında Atıksu Arıtma Tesisinde bir yıl boyunca sarf edilen enerji bedelinin bir kısmının Bakanlığımız tarafından geri ödenmesi için başvuruda bulunduk.

İlgili başvuru Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, üniversitenize bu kapsamda 20.266,93 TL ödenecektir.