Misyon

Sağlık ile ilgili, çağdaş eğitim, yöntem ve teknikleri kullanan, evrensel insan hakları ve sosyal adalet ilkesini temel alan, içinde yaşadığı toplumun özelliklerini tanıyan, etik ilkelere sahip, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık lisansiyerleri yetiştirmektir.