Misyon

Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı; toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak sağlıklı, hasta veya özürlü bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü ihtiyaçlarını belirleyecek, bakımını planlayacak, uygulayacak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini uygulayabilecek hemşireler; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi; çağdaş eğitim ve yöntem ve tekniklerini kullanarak, toplumsal yapının değişimiyle ortaya çıkan yeni toplumsal koşullar çerçevesinde, evrensel insan hakları ve sosyal adalet ilkesini temel alan, içinde yaşadığı toplumun özelliklerini tanıyan, etik ilkelere sahip olan ve alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, toplumdaki dezavantajlı gruplarla uygun mesleki çalışmalar yapan, toplumdaki kaynaklarını araştıran ve bunu müracaatçı yararına kullanan, müracaatçılar için gerekli olan kaynakların yaratılmasını sağlayan, disiplinlerarası çalışmalar yürütebilen, sosyal değişimi sağlayan, sosyal politikalar üretilmesinde söz sahibi olabilecek sosyal çalışmacı veya sosyal hizmet uzmanı ve çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilime katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmet sunumu için bilimsel ve mesleki gelişime olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğine güvenle bakmalarını mümkün kılacak, bilgi, beceri, heyecan ve irade ile donatılmış sağlık yöneticisi yetiştirmektir.