Akademik Personel

*Hemşirelik Bölümü

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğretim Üyeleri

Öğretim Görevlileri

Kariyer Danışmanı

Araştırma Görevlileri

*Çocuk Gelişimi Bölümü

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyeleri

Araştırma Görevlileri

Kariyer Danışmanı 

 

*Sosyal Hizmet Bölümü

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyeleri

Araştırma Görevlileri

Kariyer Danışmanı 

*Sağlık Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyeleri

Araştırma Görevlileri

Kariyer Danışmanı 

*Ebelik Bölümü

Bölüm Başkanı

Araştırma Görevlileri